TARİHÇE

Karacabey Külliyesi eski Ankara şehrinin kenarında, Hacettepe yakınında yer alır. İmaret cami, türbe ve hamamdan oluşan külliyenin vakfiyesinin 844 H./ 1440 M. yılında hazırlanması tesislerin bu tarihte tamamlandığını gösterir. Tarihi Karacabey Hamamı da bu külliyenin bir parçasıdır.

Tarihi Karacabey Hamamı Vakıf Külliyesi II. Murat’ın Kadı Askeri olan Celalettin Karacabey İbn-i Abdullah tarafından yaptırılmıştır. 1427 yılında inşaatına başlanan ve 13 sene süren inşaattan sonra 1440 yılında bitirilen Karacabey Hamamı Ankara’nın en eski tarihi eserlerinden birisi konumundadır. Hamamönü semti de adını Karacabey Hamamından almıştır.

tarihi

Bu güne kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi hamamın, aslına sadık kalınarak restore edilmesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün büyük emekleri geçmiştir. Projesi aslına uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Aydın İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 1988 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Tarihi Karacabey Hamamı, iki sene gibi kısa bir sürede eski haline kavuşturulmuştur. Hamamın restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde yapılmıştır.

Karacabey Külliyesi eski Ankara şehrinin kenarında, Hacettepe yakınında yer alır. İmaret cami, türbe ve hamamdan oluşan külliyenin vakfiyesinin 844 H./ 1440 M. yılında hazırlanması tesislerin bu tarihte tamamlandığını gösterir. Tarihi Karacabey Hamamı da bu külliyenin bir parçasıdır.

Tarihi Karacabey Hamamı Vakıf Külliyesi II. Murat’ın Kadı Askeri olan Celalettin Karacabey İbn-i Abdullah tarafından yaptırılmıştır. 1427 yılında inşaatına başlanan ve 13 sene süren inşaattan sonra 1440 yılında bitirilen Karacabey Hamamı Ankara’nın en eski tarihi eserlerinden birisi konumundadır. Hamamönü semti de adını Karacabey Hamamından almıştır.

Bu güne kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi hamamın, aslına sadık kalınarak restore edilmesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün büyük emekleri geçmiştir. Projesi aslına uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Aydın İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 1988 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Tarihi Karacabey Hamamı, iki sene gibi kısa bir sürede eski haline kavuşturulmuştur. Hamamın restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde yapılmıştır.

Geçmiş ile geleceğin, tarih ile modernliğin kaynaştığı Tarihi Karacabey Hamamı yaklaşık ikibin metre karelik kapalı bir alan üzerinde bulunmaktadır. Hamamın taban kısmında kullanılan mermerler Elazığ, Sivrihisar ve Afyon’dan getirilmiştir. Yer yer de oniks mermerler kullanılmıştır. Ahşap bölümler tamamen büyük bir özveri harcanarak adeta dantel gibi işlenmiştir. Kadın ve erkelerin ayrı ayrı kullanabilecekleri iki bölümünden oluşan Tarihi Karacabey Hamamı toplam 94 kişi kapasitelidir. Hamamın ısıtma sisteminde aslına sadık kalınmış ve en son teknoloji imkanlarından da yararlanılmıştır. Hamamın altında bulunan onlarca tünel sıcak havanın dolamını sağlamakta ve ısıtmada katı yakıt kullanılmaktadır. Tarihi eser niteliğinde olan Tarihi Karacabey Hamamının kubbeleri ise birer sanat şaheseri niteliğindedir. Nişlerle süslü kubbelerde ışık veren bölümler gündüz elektrik kullanılmasını bile gerektirmemektedir. Yine hamamda aşırı nemi önleyen bir hava dolaşım sistemi de mevcuttur. Ayrıca, hamamın müştemilatında bir otopark da bulunmaktadır.

KARACABEY ADINDA BİR ANKARALI

Yapıldığı yılların en büyük vakıf külliyesi II. Murat’ın Kadı Askeri olan Celalettin Karacabey İbn-i Abdullah tarafından hamamönünde 1427 yılında inşasına başlanmış ve 1440 yılında bitirilmiştir. Aslı ve ceddi tamamen Ankaralı olan Karacabey ceddinden kalan tüm servetini ve o zamanki devrin padişahından sonra en yüksek maaş alan bir paşası olarak tüm maaş ve gelirini Ankara’ya hizmet için harcamıştır. Cami, imaret, saman deposu ve at ahırları olarak başlanan külliye Tarihi Karacabey Hamamı ile tamamlanmıştır. Vaktinin çoğunu bu külliyenin kısa zamanda tamamlanması için harcayan Karacabey’in, cami inşaatı sırasında temele konulan taşları taşıyan bir işçinin çalışması, dikkatini çekmiştir. Ankara taşlarından hazırlanan temel taşlarını taşıyan bir işçinin, şimdiki Karacabey Hamamının önünde depolanmış taşlardan bir tanesini alıp caminin temel çukuruna götürüp koymadan aynı yere tekrar götürüp koyduğunu ve işçinin bu işlemi defalarca tekrarladığını görmüştür. Bu olayı büyük bir hiddet ve öfke ile seyreden Karacabey, mimarbaşı ve yanındaki adamlara bu işçinin hemen huzuruna getirilmesini emretmiştir. Karşısına gelen işçi defalarca tekrarladığı bu hareketinin sebebini, yalnız kaldıklarında anlatacağını söylemiş ve bunun üzerine Karacabey yanındaki kişileri uzaklaştırarak işçinin bu hareketinin sebebini tekrar sormuştur. İşçi de Ankara’nın yakın köylerinden fakir bir ırgat olduğunu, para kazanmak için bu külliyede çalıştığını, bir gece önce temel taşını başına yastık yapıp yorganına sarılıp yattığını ve gece yarısı da ihtilam olduğunu, yıkanıp abdest alamadığını, sabah mesaisinden öğle ezan vaktine kadar yüzlerce işçinin arasında utanıp mahcup olduğunu, namaz kılınacak camii temeline de bu durumda temel taşı koymak istemediğini, vakit darlığı yüzünden abdest alamadığını anlatmıştır. Bu sözler üzerine derin düşüncelere dalan Karacabey, camii inşaatının hemen durdurulmasını, mimarbaşının çizeceği güzel bir proje ile cami için getirilen taşlardan hamam inşa edilmesini emretmiştir. Camii inşaatına ise Karacabey Hamamının tamamen bitirilmesinden sonra başlanılmıştır.

TOP